Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Lista kategorii

Bliźni

Jakie stosunki powinny nas łączyć z naszymi bliźnimi? Biblia mówi: „Aten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, zcałego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, izcałej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.” Łk 1,27-28 (BW)

Co to znaczy kochać swojego bliźniego jak siebie samego? Biblia mówi: „Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.” Rz 13,9 (BW)


* * *
Stosowane skróty:
BW - Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT - Biblia Tysiąclecia
BWP - Biblia Warszawsko-Praska (Biblia bpa Romaniuka)