Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Lista kategorii

Bieg

Bóg daje siłę i wzmacnia tych, którzy biegną i tych, którzy idą wolniej. Biblia mówi: „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” Iz 4,29-31 (BW)

Bóg obiecuje nagrodę za wytrwały bieg. „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.” 1Kor 9,24 (BW)


* * *
Stosowane skróty:
BW - Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT - Biblia Tysiąclecia
BWP - Biblia Warszawsko-Praska (Biblia bpa Romaniuka)