Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Postępowanie w przypadku problemów w pracy z powodu sabatu

1. Przestudiuj teksty dotyczące biblijnego sabatu Rdz 2,1-3; Wj 20,8-11; Ez 2,12; Łk 4,16; Dz 13,42-44; Iz 66,22.23. Być może nie jest konieczne, aby czytać wszystkie teksty. Ważne jest, abyś był przekonany o sabacie. Zajrzyj do innych artykułów w tej kategorii: ŚWIĘCENIE SABATU oraz SABAT.

2. Zauważ, że Bóg jest zainteresowany fizycznymi potrzebami jednostki i obiecuje je zaspokoić Mt 6,33; Flp 4,19; Ps 37,23-27.

3. Są dwie ważne kwestie związane z decyzją zachowywania sabatu:

a. Kto jest rzeczywistym mistrzem? Czyjego głosu będę słuchać? Rz 6,16; Dz 5,29

b. Czy posiadam dość zaufania do Boga, aby wierzyć Jego Słowu i czynić to, o czym On mówi? Mk 11,23.24

4. Kiedy rozmawiasz ze swoim pracodawcą, wyjaśnij mu, że przyczyna, dla której chcesz mieć wolną sobotę, ma charakter religijny. Powiedz, że niedawno zaakceptowałeś sabat siódmego dnia i pragniesz czcić Boga w tym dniu. Jesteś przekonany, na podstawie Słowa Bożego, że sobota jest sabatem z dekalogu (dziesięć przykazań), więc nie możesz gwałcić swojego sumienia. Nie chcesz stracić pracy, cenisz pracodawcę, ale pragniesz być wolny od pracy od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Powinieneś wyjaśnić, że jesteś chętny odpracować to w każdy inny dzień tygodnia, łącznie z niedzielą, albo dodatkowo każdego dnia po godzinach pracy.

5. Ci, którzy są wyznawcami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, niech przedstawią pracodawcy pisemną prośbę pastora, wyjaśniającą stanowisko Biblii. To pomoże pracodawcy przekonać się, że jesteś osobą, która jest częścią ogólnoświatowego Kościoła, mającego kilkanaście milionów członków święcących sabat, którzy są znakomitymi pracownikami.

6. Przedstaw całą sprawę w modlitwie Bogu. Kiedy pójdziesz na spotkanie z pracodawcą, poproś przyjaciół aby szczerze modlili się do Pana w modlitwie wstawienniczej.

7. Pamiętaj, że nawet jeśli stracisz swoją pracę, Bóg uczci cię za podjętą przez ciebie decyzję, troszcząc się o ich potrzeby Iz 56,2; 58,13.14.